การเดินทางมายังปากน้ำ รีสอร์ท สำหรับท่านที่เดินทางโดยเครื่องบิน การเดินทางที่สะดวกที่สุดคือเครื่องลงที่สนามบินหาดใหญ่ และเพื่อให้การเดินทางของท่านสะดวกอย่างต่อเนื่อง ปากน้ำ รีสอร์ท ให้บริการรถตู้ VIP รับจากสนามบินหาดใหญ่, โรงแรมในหาดใหญ่ ไปยังปากน้ำ รีสอร์ท ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น


ขาไป   ให้บริการ วันละ 4 เที่ยว

08.30 น., 09.40 น., 11.30 น., 13.00 น. จากสนามบินหาดใหญ่ - ปากน้ำ รีสอร์ท

 

ขึ้นรถ 08.30 น

         
ตัวเมืองหาดใหญ่   ขึ้นรถ เวลา    07.30 น ภายในหาดใหญ่  
ดอนเมือง DMK DD7102 ลงหาดใหญ่ เวลา    07.25 น. Nok air  
สุวรรณภูมิ BKK WE259 ลงหาดใหญ่ เวลา    07.40 น. Thai smile  
ดอนเมือง DMK FD3102 ลงหาดใหญ่ เวลา    08.00 น. Air asia  

 

ขึ้นรถ 09.40 น.

 

 

 

 

 
ตัวเมืองหาดใหญ่   ขึ้นรถ เวลา    08.30 น ภายในหาดใหญ่
ภูเก็ต HKT PG298 ลงหาดใหญ่ เวลา    08.30 น Bangkok Airways
เชียงใหม่ CNX FD3064 ลงหาดใหญ่ เวลา    08.45 น. Air asia  
ดอนเมือง DMK SL702 ลงหาดใหญ่ เวลา    09.15 น. Lion air  
ดอนเมือง DMK FD3116 ลงหาดใหญ่ เวลา    09.25 น Air asia  

 

ขึ้นรถ 11.30 น.

 

รถ 13 ที่นั่ง

     

 

สุวรรณภูมิ BKK WE269 ลงหาดใหญ่ เวลา    09.45 น Thai smile  
ขอนแก่น KKC FD3501 ลงหาดใหญ่ เวลา    10.20 น Air asia  
ดอนเมือง DMK DD7104 ลงหาดใหญ่ เวลา    10.45 น. Nok air  
ดอนเมือง DMK FD3104 ลงหาดใหญ่ เวลา    11.00 น Air asia  

 

ขึ้นรถ 13.00 น.

         
ดอนเมือง DMK SL706 ลงหาดใหญ่ เวลา    11.20 น Lion air  
ดอนเมือง DMK FD3118 ลงหาดใหญ่ เวลา    11.30 น. Air asia  
เชียงราย CEI FD421 ลงหาดใหญ่ เวลา    12.15 น Air asia  
ดอนเมือง DMK SL708 ลงหาดใหญ่ เวลา    12.25 น. Lion air  
เชียงใหม่ CNX SL986 ลงหาดใหญ่ เวลา    12.35 น Lion air  

 


ขากลับ    ให้บริการ วันละ 3 เที่ยว

11.30 น., 13.30 น., 15.30 น. จากปากน้ำ รีสอร์ท - สนามบินหาดใหญ่

ขึ้นรถ 11.30 น

         
ตัวเมืองหาดใหญ่   ส่งโรงแรม เวลา    14.00 น ภายในหาดใหญ่  
Singapore TR2133 จากหาดใหญ่ เวลา    14.30 น Tiger Airways  
ดอนเมือง DMK SL711 จากหาดใหญ่ เวลา    14.40 น. Lion air  
ดอนเมือง DMK DD7109 จากหาดใหญ่ เวลา   15.05 น Nok air  
อุดรธานี UTH SL992 จากหาดใหญ่ เวลา   15.15 น Lion air  
ดอนเมือง DMK FD3109 จากหาดใหญ่ เวลา    16.00 น Air asia  
สุวรรณภูมิ BKK WE266 จากหาดใหญ่ เวลา    16.25 น Thai smile  
เชียงใหม่ CNX FD410 จากหาดใหญ่ เวลา    16.45 น Air asia  
อู่ตะเภา(พัทยา) UTP FD162 จากหาดใหญ่ เวลา    16.45 น Air asia  

 

ขึ้นรถ 13.30 น

       
ตัวเมืองหาดใหญ่   ส่งโรงแรม เวลา    16.00 น ภายในหาดใหญ่
ดอนเมือง DMK SL715 จากหาดใหญ่ เวลา    17.05 น. Lion air
ดอนเมือง DMK DD7113 จากหาดใหญ่ เวลา    17.20 น Nok air
ดอนเมือง DMK FD3115 จากหาดใหญ่ เวลา    17.40 น Air asia
สุวรรณภูมิ BKK WE264 จากหาดใหญ่ เวลา    18.20 น Thai smile
เชียงใหม่ CNX FD409 จากหาดใหญ่ เวลา    18.25 น Air asia

 

ขึ้นรถ 15.30 น

       
ตัวเมืองหาดใหญ่   ส่งโรงแรม เวลา    18.00 น ภายในหาดใหญ่
ดอนเมือง DMK SL719 จากหาดใหญ่ เวลา    19.10 น Lion air
ดอนเมือง DMK DD7115 จากหาดใหญ่ เวลา    19.20 น Nok air
ดอนเมือง DMK FD3111 จากหาดใหญ่ เวลา    19.40 น Air asia
เชียงใหม่ CNX FD409 จากหาดใหญ่ เวลา    20.25 น Air asia
สุวรรณภูมิ BKK WE268 จากหาดใหญ่ เวลา    20.35 น Thai smile
ภูเก็ต HKT PG297 จากหาดใหญ่ เวลา    20.50 น Bangkok Airways
ดอนเมือง DMK SL713 จากหาดใหญ่ เวลา    21.00 น Lion air
เชียงใหม่ CNX SL989 จากหาดใหญ่ เวลา    21.20 น Lion air
ดอนเมือง DMK FD3113 จากหาดใหญ่ เวลา    21.50 น Air asia
ดอนเมือง DMK SL725 จากหาดใหญ่ เวลา    22.05 น Lion air


หมายเหตุ: ขากลับต้องเลือกจองไฟล์บินหลัง 15.00 น. เท่านั้น

พาเที่ยวตัวเมืองก่อนส่งสนามบินบวกเพิ่ม 700 บาท / รถ 1 คัน

 

เครื่องลงจังหวัดตรัง รถตู้ 13 ที่นั่ง ให้บริการรับส่งวันละ 1 เที่ยว (สนามบิน, ตัวเมือง)

  • ขาไป ตัวเมืองขึ้นรถ 08.30 น. สนามบินขึ้นรถ 09.40 น. (DD7400: 08.50, FD3241: 09.15)
  • ขากลับขึ้นรถ 11.30 น.

 

 

บริการรถเหมา

   

- Taxi (รถเก๋ง)

เที่ยวละ 1,700 บาท 3 ที่นั่ง
   

- Taxi (ฟอจูนเนอร์)

เที่ยวละ 2,000 บาท 5 ที่นั่ง
   

- รถตู้

เที่ยวละ 2,200 บาท 13 ที่นั่ง
   

- รถตู้ VIP

เที่ยวละ 2,200 บาท 9 ที่นั่ง
   

- รถบัส

เที่ยวละ 14,000 บาท 50 ที่นั่ง
 

พนักงานขับรถจะโทรหาลูกค้าที่จองรถตู้ไว้ ก่อนวันเดินทาง 1 วัน

ในช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น.